Kaç Net Gerekir 2024

Üniversitelerin Lisans(4 Yıllık) Bölümleri için kaç net yapmanız gerektiği bilgisi yani Üniversite Bölüm Netleri burada yayınlanmıştır. 2024 yılı güncel sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil bölümleri kaç net ile aldığını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

Kaç Net Gerekir?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Netleri
Adli Bilimler Netleri
Adli Bilişim Mühendisliği Netleri
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Netleri
Aile ve Tüketici Bilimleri Netleri
Aktüerya Bilimleri Netleri
Alman Dili ve Edebiyatı Netleri
Almanca Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Almanca Öğretmenliği Netleri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Netleri
Antrenörlük Eğitimi Netleri
Antropoloji Netleri
Arap Dili ve Edebiyatı Netleri
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Arapça Öğretmenliği Netleri
Arkeoloji Netleri
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Netleri
Arnavut Dili ve Edebiyatı Netleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri Netleri
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Netleri
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Netleri
Bahçe Bitkileri Netleri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Netleri
Bankacılık Netleri
Bankacılık ve Finans Netleri
Bankacılık ve Sigortacılık Netleri
Basım Teknolojileri Netleri
Basın ve Yayın Netleri
Batı Dilleri Netleri
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Netleri
Beslenme ve Diyetetik Netleri
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Netleri
Bilgi ve Belge Yönetimi Netleri
Bilgisayar Bilimleri Netleri
Bilgisayar Mühendisliği Netleri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Netleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Netleri
Bilim Tarihi Netleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Netleri
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Netleri
Bitki Koruma Netleri
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Netleri
Biyokimya Netleri
Biyoloji Netleri
Biyoloji Öğretmenliği Netleri
Biyomedikal Mühendisliği Netleri
Biyomühendislik Netleri
Biyosistem Mühendisliği Netleri
Biyoteknoloji Netleri
Boşnak Dili ve Edebiyatı Netleri
Bulgar Dili ve Edebiyatı Netleri
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Netleri
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Netleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Netleri
Çerkez Dili ve Kültürü Netleri
Cevher Hazırlama Mühendisliği Netleri
Çeviribilimi Netleri
Çevre Mühendisliği Netleri
Çin Dili ve Edebiyatı Netleri
Çince Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Çizgi Film ve Animasyon Netleri
Çocuk Gelişimi Netleri
Coğrafya Netleri
Coğrafya Öğretmenliği Netleri
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Netleri
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Netleri
Deri Mühendisliği Netleri
Dijital Oyun Tasarımı Netleri
Dil ve Konuşma Terapisi Netleri
Dilbilimi Netleri
Diş Hekimliği Netleri
Doğu Dilleri Netleri
Ebelik Netleri
Eczacılık Netleri
Egzersiz ve Spor Bilimleri Netleri
Ekonometri Netleri
Ekonomi Netleri
Ekonomi ve Finans Netleri
El Sanatları Netleri
Elektrik Mühendisliği Netleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Netleri
Elektronik Mühendisliği Netleri
Elektronik Ticaret ve Yönetimi Netleri
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Netleri
Emlak ve Emlak Yönetimi Netleri
Endüstri Mühendisliği Netleri
Endüstriyel Tasarım Netleri
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Netleri
Enerji Bilimi ve Teknolojileri Netleri
Enerji Sistemleri Mühendisliği Netleri
Enerji Yönetimi Netleri
Ergoterapi Netleri
Ermeni Dili ve Kültürü Netleri
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Netleri
Fars Dili ve Edebiyatı Netleri
Farsça Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Felsefe Netleri
Felsefe Grubu Öğretmenliği Netleri
Fen Bilgisi Öğretmenliği Netleri
Film Tasarımı ve Yazarlığı Netleri
Film Tasarımı ve Yönetimi Netleri
Film Tasarımı ve Yönetmenliği Netleri
Finans ve Bankacılık Netleri
Fizik Netleri
Fizik Mühendisliği Netleri
Fizik Öğretmenliği Netleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Netleri
Fotoğraf Netleri
Fotoğraf ve Video Netleri
Fotonik Netleri
Fransız Dili ve Edebiyatı Netleri
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Fransızca Öğretmenliği Netleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Netleri
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Netleri
Gazetecilik Netleri
Geleneksel Türk Sanatları Netleri
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Netleri
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Netleri
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Netleri
Gemi ve Yat Tasarımı Netleri
Genetik ve Biyomühendislik Netleri
Geomatik Mühendisliği Netleri
Gerontoloji Netleri
Girişimcilik Netleri
Gıda Mühendisliği Netleri
Gıda Teknolojisi Netleri
Görsel İletişim Tasarımı Netleri
Görsel Sanatlar Netleri
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Netleri
Grafik Netleri
Grafik Sanatlar Netleri
Grafik Tasarımı Netleri
Gümrük İşletme Netleri
Gürcü Dili ve Edebiyatı Netleri
Halkbilimi Netleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Netleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Netleri
Harita Mühendisliği Netleri
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Netleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Netleri
Havacılık Yönetimi Netleri
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Netleri
Hemşirelik Netleri
Hidrojeoloji Mühendisliği Netleri
Hindoloji Netleri
Hititoloji Netleri
Hukuk Netleri
Hungaroloji Netleri
İbrani Dili ve Kültürü Netleri
İç Mimarlık Netleri
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Netleri
İktisadi ve İdari Bilimler Programları Netleri
İktisat Netleri
İlahiyat Netleri
İletişim Netleri
İletişim Bilimleri Netleri
İletişim Sanatları Netleri
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Netleri
İletişim ve Tasarımı Netleri
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Netleri
İmalat Mühendisliği Netleri
İngiliz Dilbilimi Netleri
İngiliz Dili ve Edebiyatı Netleri
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Netleri
İngilizce Öğretmenliği Netleri
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Netleri
İnşaat Mühendisliği Netleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Netleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Netleri
İslam Bilimleri Netleri
İslam İktisadı ve Finans Netleri
İslami İlimler Netleri
İşletme Netleri
İşletme Mühendisliği Netleri
İspanyol Dili ve Edebiyatı Netleri
İstatistik Netleri
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Netleri
İtalyan Dili ve Edebiyatı Netleri
Japon Dili ve Edebiyatı Netleri
Japonca Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Japonca Öğretmenliği Netleri
Jeofizik Mühendisliği Netleri
Jeoloji Mühendisliği Netleri
Kamu Yönetimi Netleri
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Netleri
Karşılaştırmalı Edebiyat Netleri
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Netleri
Kimya Netleri
Kimya Mühendisliği Netleri
Kimya Öğretmenliği Netleri
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Netleri
Klasik Arkeoloji Netleri
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Netleri
Kore Dili ve Edebiyatı Netleri
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Netleri
Kültür ve İletişim Bilimleri Netleri
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Netleri
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Netleri
Kürt Dili ve Edebiyatı Netleri
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Netleri
Latin Dili ve Edebiyatı Netleri
Leh Dili ve Edebiyatı Netleri
Lojistik Yönetimi Netleri
Maden Mühendisliği Netleri
Makine Mühendisliği Netleri
Maliye Netleri
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Netleri
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Netleri
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Netleri
Matematik Netleri
Matematik Mühendisliği Netleri
Matematik Öğretmenliği Netleri
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Netleri
Medya ve Görsel Sanatlar Netleri
Medya ve İletişim Netleri
Mekatronik Mühendisliği Netleri
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Netleri
Meteoroloji Mühendisliği Netleri
Mimarlık Netleri
Moda Tasarımı Netleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik Netleri
Moleküler Biyoteknoloji Netleri
Muhasebe ve Finans Yönetimi Netleri
Mühendislik Programları Netleri
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Netleri
Mütercim-Tercümanlık Netleri
Müzecilik Netleri
Nanobilim ve Nanoteknoloji Netleri
Nanoteknoloji Mühendisliği Netleri
Nükleer Enerji Mühendisliği Netleri
Odyoloji Netleri
Okul Öncesi Öğretmenliği Netleri
Optik ve Akustik Mühendisliği Netleri
Organik Tarım İşletmeciliği Netleri
Orman Endüstrisi Mühendisliği Netleri
Orman Mühendisliği Netleri
Ortez ve Protez Netleri
Otel Yöneticiliği Netleri
Otomotiv Mühendisliği Netleri
Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri
Pazarlama Netleri
Perfüzyon Netleri
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Netleri
Peyzaj Mimarlığı Netleri
Pilotaj Netleri
Polimer Malzeme Mühendisliği Netleri
Politika ve Ekonomi Netleri
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Netleri
Psikoloji Netleri
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Netleri
Radyo, Televizyon ve Sinema Netleri
Raylı Sistemler Mühendisliği Netleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Netleri
Reklam Tasarımı ve İletişimi Netleri
Reklamcılık Netleri
Rekreasyon Netleri
Rekreasyon Yönetimi Netleri
Rus Dili ve Edebiyatı Netleri
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Netleri
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Netleri
Sağlık Yönetimi Netleri
Sanat Tarihi Netleri
Sanat ve Kültür Yönetimi Netleri
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Netleri
Şehir ve Bölge Planlama Netleri
Sermaye Piyasası Netleri
Seyahat İşletmeciliği Netleri
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Netleri
Sigortacılık Netleri
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Netleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Netleri
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Netleri
Sinema ve Dijital Medya Netleri
Sinema ve Televizyon Netleri
Sinoloji Netleri
Siyasal Bilimler Netleri
Siyaset Bilimi Netleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Netleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Netleri
Sınıf Öğretmenliği Netleri
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Netleri
Sosyal Hizmet Netleri
Sosyoloji Netleri
Spor Yöneticiliği Netleri
Su Bilimleri ve Mühendisliği Netleri
Su Ürünleri Mühendisliği Netleri
Sümeroloji Netleri
Süryani Dili ve Edebiyatı Netleri
Süt Teknolojisi Netleri
Takı Tasarımı Netleri
Takı Tasarımı ve İmalatı Netleri
Tapu Kadastro Netleri
Tarih Netleri
Tarih Öğretmenliği Netleri
Tarih Öncesi Arkeolojisi Netleri
Tarım Ekonomisi Netleri
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Netleri
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Netleri
Tarımsal Biyoteknoloji Netleri
Tarımsal Genetik Mühendisliği Netleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama Netleri
Tarla Bitkileri Netleri
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Netleri
Tekstil Mühendisliği Netleri
Tekstil Tasarımı Netleri
Tekstil ve Moda Tasarımı Netleri
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Netleri
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Netleri
Tıp Netleri
Tıp Mühendisliği Netleri
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Netleri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Netleri
Turizm İşletmeciliği Netleri
Turizm Rehberliği Netleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği Netleri
Türk Dili ve Edebiyatı Netleri
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Netleri
Türk Halkbilimi Netleri
Türk İslam Arkeolojisi Netleri
Türkçe Öğretmenliği Netleri
Türkoloji Netleri
Tütün Eksperliği Netleri
Uçak Bakım ve Onarım Netleri
Uçak Elektrik ve Elektroniği Netleri
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Netleri
Uçak Mühendisliği Netleri
Ukrayna Dili ve Edebiyatı Netleri
Uluslararası Ekonomi Netleri
Uluslararası Finans Netleri
Uluslararası Finans ve Bankacılık Netleri
Uluslararası Girişimcilik Netleri
Uluslararası İlişkiler Netleri
Uluslararası İşletme Yönetimi Netleri
Uluslararası Ticaret Netleri
Uluslararası Ticaret ve Finans Netleri
Uluslararası Ticaret ve Finansman Netleri
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Netleri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Netleri
Urdu Dili ve Edebiyatı Netleri
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Netleri
Uzay Mühendisliği Netleri
Uzay ve Uydu Mühendisliği Netleri
Veterinerlik Netleri
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Netleri
Yapay Zeka Mühendisliği Netleri
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Netleri
Yazılım Geliştirme Netleri
Yazılım Mühendisliği Netleri
Yeni Medya Netleri
Yeni Medya ve İletişim Netleri
Yerel Yönetimler Netleri
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Netleri
Yönetim Bilimleri Programları Netleri
Yönetim Bilişim Sistemleri Netleri
Yunan Dili ve Edebiyatı Netleri
Zaza Dili ve Edebiyatı Netleri
Ziraat Mühendisliği Programları Netleri
Zootekni Netleri

İlginizi Çekebilir?
Sayısal, Sözel , Eşit Ağırlık, Dil ve TYT Taban Puanları

Yayınlanan hangi bölüm kaç net ister sayfasındaki veriler YKS sınavlarına (TYT-AYT) göre hazırlanmış olup, TYT ve AYT netlerini içermektedir. Hangi bölümün kaç net ile aldığını merak ediyorsanız video ile veya tablodan istediğiniz bölümün bilgisini 2024 yılı güncel olarak bulabilirsiniz.

Başa dön tuşu