YKS 2025

2025 TYT Konuları ve Soru Dağılımı +PDF Konu Takip Çizelgesi

Temel Yeterlilik Testi Konuları

2025 TYT Konuları MEB Müfredatına uygun olarak bu makalemizde yayınlandı! YKS birinci oturum TYT konularının hepsi liste halinde burada! En doğru ve en güncel YKS 2025 TYT Konuları için bu makaleyi okumaya devam edin! Yayınlamış olduğumuz 2025 TYT sınavında çıkacak TYT Konuları ÖSYM ve MEB TTKB(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı) verilerine uygun olarak “güvenli kaynaklar dahilinde” hazırlanmıştır. Ve siz değerli üniversite adaylarının kullanımına sunulmuştur.

2025 AYT Konuları İçin Tıklayın

Okumayı sevmiyorsan, seni böyle alalım 🙂 TYT Konularını, TYT Konulara göre soru dağılımı ve burada yer alan her şeyi video olarak izleyebilirsin. 🙂

YouTube video

2025 TYT Konuları | ÖSYM Güncel

 TYT Konuları ve TYT Soru Dağılımı

TYT Konularını öğrenmek istediğiniz dersin üzerine tıklayın. Tüm TYT Derslerinin konuları için içeriği okumaya devam edin. Size bir sürprizimiz var. 🙂
Temel Bilimler Konuları

2025 TYT Türkçe Konuları

TYT Türkçe Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Türkçe konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-turkce-konulari/ tıklayınız.
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam, Anlatım ve Yapı
 • Sözcükte Yapı / Ekler
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller ve Ek-Fiil Fiilimsi
 • Cümlenin Ögeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

2025 TYT Matematik Konuları

TYT Matematik Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Matematik konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-matematik-konulari/ tıklayınız.
 • Temel Kavramlar
 • Basamak Kavramı
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Köklü İfadeler
 • Üslü İfadeler
 • Denklem Çözme 1. Dereceden Denklemler
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Sayı Kesir Problemleri
 • Yaş – Yüzde Problemleri
 • Kâr/Zarar Problemleri
 • İşçi – Karışım Problemleri
 • Hız-Hareket Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik(Veri)
 • Mantık

2025 TYT Geometri Konuları

TYT Geometri Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Geometri konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-geometri-konulari/ tıklayınız.
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgenler
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Uzay Geometri ve Katı Cisimler
 • Analitik Geometri

Sosyal Bilimler Konuları

2025 TYT Tarih Konuları

TYT Tarih Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Tarih konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-tarih-konulari/ tıklayınız.
 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Orta Çağda Avrupa
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Yeni Çağ’da Avrupa
 • Arayış Yılları(17.yy)
 • 18. YY Değişim ve Diplomasi
 • Yakın Çağda Avrupa
 • En Uzun Yüzyıl
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • 1881’den 19191’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürk İlke ve İnkilapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2025 TYT Coğrafya Konuları

TYT Coğrafya Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Coğrafya konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-cografya-konulari/ tıklayınız.
 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve İklim Bilgisi
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
 • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
 • Nüfus ve Yerleşme
 • Kıtaların Keşfi ve Ulaşım
 • Ekonomik Faaliyetler ve Bölgeler
 • Çevre ve Toplum(Doğal Afetler)

2025 TYT Felsefe Konuları

TYT Felsefe Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Felsefe konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-felsefe-konulari/ tıklayınız.
 • Felsefeyi Tanıma
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi

2025 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

TYT Din Kültürü Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Din Kültürü konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-din-konulari/ tıklayınız.
 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Hz. Muhammed(SAV.)
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam ve Bilim/Anadolu’da İslam
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Diğer Dinler

Fen Bilimleri Konuları

2025 TYT Kimya Konuları

TYT Kimya Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Kimya konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-kimya-konulari/ tıklayınız.
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Kimya Her Yerde
 • Maddenin Halleri
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Doğa ve Kimya

2025 TYT Fizik Konuları

TYT Fizik Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Fizik konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-fizik-konulari/ tıklayınız.
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Kuvvet ve Hareket
 • Isı ve Sıcaklık
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik
 • Optik
 • Dalgalar

2025 TYT Biyoloji Konuları

TYT Biyoloji Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve TYT Biyoloji konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/tyt-biyoloji-konulari/ tıklayınız.
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Metabolizma, Fotosentez ve Solunum
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organeller
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Hücre Bölünmeleri
 • Üreme Çeşitleri
 • Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
 • Kalıtım
 • Ekoloji ve Çevre Sorunları

Konu Bağlantıları (Liste)

Yukarıdaki bağlantılardan güncel TYT müfredatı olarak Temel Yeterlilik Testi konularını inceleyebilirsiniz. Ayrıca TYT Konuları içerikleri ile her dersin geçmiş yıllarda en çok soru çıkan konularını da öğrenmiş olacaksınız.

2025 YKS(TÜM DERSLER) Konuları İçin Tıklayın

2025 TYT Konulara Göre Soru Dağılımı

YKS sınavının 1. oturumu TYT Testi Soru Dağılımı şu şekilde;

NOT: İçerik gereksiz olarak uzayacağı için, sadece TYT Türkçe soru dağılımını buraya ekliyorum. Tüm TYT derslerinin soru dağılımını incelemek isterseniz. Hemen şu aşağıdaki videoyu izleyiniz, böylelikle soru dağılımını daha rahat bir şekilde incelersiniz. 🙂

YouTube video

TYT Türkçe Konulara Göre Soru DağılımıSoru Sayısı (Yaklaşık)
Sözcükte Anlam4
Cümlede Anlam5
Paragrafta Anlam20
Ses Bilgisi2
Dil Bilgisi4
Anlatım Bozukluğu1
Yazım Kuralları2
Noktalama İşaretleri2
ÖNERİ: TYT testinde az soru çıkacak olan Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe derslerini AYT ile birlikte çalışmanız size zaman kazandıracaktır. Rehberlik koçları devamlı TYT ve AYT’nin birlikte çalışılmasını tavsiye etmektedirler.
SÜRPRİZ 🙂 Aşağıdaki konu takip çizelgesini indirerek, 2025 yılı güncel TYT Konu Listesine yani TYT Konularına pdf olarak ulaşabilirsiniz. Böylelikle çalıştığınız konuyu “konu takip çizelgesinden” takip edeceksiniz. Konuları her merak ettiğinizde, konular elinizin altında olacak. Bu sizler için bir kolaylık sunmaz mı? YKS 2025 Tayfa bence hemen indirin…

2025 TYT Konu Takip Çizelgesi (PDF)

Sizlere özel hazırladığımız, TYT Konu Takip Çizelgesi ile konularınızı takip edeceksiniz. Bitirdiğiniz konuları işaretleyip, bitirdiğiniz konuya dair çözdüğünüz soruları çizelgede işaretleyeceksiniz. Bu sizin için bir kolaylık ve program sağlayacak. Hemen kullanmaya başlamak için aşağıdaki butondan TYT Konu Takip Çizelgesini pdf olarak indirin! TYT Konu Takip Çizelgenizi Sözel/Sayısal/Eşit Ağırlık bölümlerinize göre indirebilirsiniz.

Çizelge İçin Tıklayın

 TYT Konuları ve Konu Takip Çizelgeleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR? 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR? 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları

2025 TYT Konuları PDF

Aşağıdaki butondan 2025 Temel Yeterlilik Konularını pdf formatında indirebilir, bilgisayarınıza kaydederek çıktısını alabilirsiniz.

Konuları PDF İndirmek İçin Tıklayın

TYT Hakkında Bazı Bilgiler

Temel Yeterlilik Testi – TYT Nedir?

ÖSYM tarafından uygulanan TYT yani Temel Yeterlilik Testi YKS(Yükseköğretim Kurumlar Sınavları)’nın ilk oturumudur. TYT testi AYT testinden 1 gün önce yapılır. Sorular AYT testine göre daha çok yoruma dayalıdır. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler(Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din K. Ahlak Bilgisi) Testi, Temel Matematik Testi(Geometri) ve Fen Bilimleri(Fizik, Kimya, Biyoloji) Testleri yer alacaktır. TYT testinde 40 Matematik, 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Temel Yeterlilik testine giren adayların TYT puanlarını bu test belirlemektedir.

Temel Yeterlilik Testi Soru Dağılımı

TYT TESTLERİSoru Sayısı
Türkçe40
Sosyal Bilimler
Tarih 5
Coğrafya 5
Felsefe5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi5
Toplam20
Temel Matematik40
Fen Bilimleri
Fizik7
Kimya7
Biyoloji6
Toplam20
TYT Testlerinin Katsayıları

TYT Test Katsayıları

TYT Baraj Puanı

Temel Yeterlilik Testinde(TYT) puanınızın hesaplanması için 150 puan barajını geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca TYT puan türünde alım yapan bir programa yerleşmek için 150 puan ve üzeri almanız gerekmektedir.

Bonus: TYT Çalışma Programı

Tarafımızca hazırlanmış TYT Çalışma programını ücretsiz bir şekilde indirebilir, kullanabilirsiniz. (Aşağıdaki görsel TYT Sözel bölümünden bir kesit alınmıştır. Tüm alanlara yönelik vardır.)

TYT Çalışma Programını İndirmek İçin Tıklayın

TYT Çalışma Programı
TYT Çalışma Programı

benimhedefim.com iyi çalışmalar diler.. TYT Testi hakkında merak ettiklerinizi yorum alanından bizlere sorabilirsiniz. (Sorular gün içinde yanıtlanır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu