KPSS

2025 KPSS Lisans Tarih Konuları Soru Dağılımı + pdf

2025 KPSS Lisans Tarih Konuları güncel olarak yayınlandı! 2025 Lisans KPSS Tarih Konuları ve Lisans KPSS Tarih Soru Dağılımı ÖSYM güncel olarak burada yayınlanmıştır.

KPSS Lisans Tarih Konularını, KPSS Lisans Tarih Konulara göre soru dağılımını video olarak izleyebilirsin. 🙂

YouTube video

Tüm Derslerin 2025 KPSS Lisans Konuları İçin Tıklayın

KPSS Lisans Tarih Konuları 2025 | ÖSYM Güncel

KPSS Lisans Tarih Konu Dağılımları

Buradaki konular sadece ana başlıkları ile verilmiştir. Bu ana konuların, alt konuları için içeriği okumaya devam ediniz.
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi (Türkiye Tarihi)
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi  – Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Mondros ve Sonrası
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • Küreselleşen Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye
 • Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi
 • Mustafa Kemal’in Hayatı

KPSS Lisans diğer derslerin konuları için tıklayınız.

KPSS Lisans Tarih Konu Dağılımı
KPSS Lisans Tarih Konu Dağılımı

2025 KPSS Lisans Tarih Soru Dağılımı

KPSS Lisans Tarih soru dağılımı şu şekilde; Buradaki soru dağılımı yaklaşık olarak yıllara göre tahmin edilmiştir. “*” işaretinin anlamı farklı senelerde o konulardan da soru gelebileceği anlamına gelmektedir. Genel olarak KPSS Lisans Tarih soru dağılımı bu şekildedir. Bu tablodan KPSS Lisans Tarih çalışırken önem vermeniz konuları belirleyebilirsiniz.

KPSS Lisans Tarih Konulara Göre Soru DağılımıSoru Sayısı (Yaklaşık)
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri1
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık1
İlk Türk İslam Devletleri1
Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık1
Osmanlı Devleti Siyaseti4
XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti3
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi5
Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları2
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası3
Küreselleşen Dünya3

2025 KPSS Lisans Sayısal Bölüm(Tarih) Soru Sayısı;  KPSS Lisans sınavında Genel Kültür bölümünde soru çıkan Tarih testinde toplam 25 adet Tarih sorusu karşımıza çıkmaktadır.

KPSS Lisans Tarih Alt Konu Başlıkları (Ayrıntılı)

Aşağıda KPSS Lisans Tarih konularının ayrıntılı bir şekilde listesi verilmiştir.
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
  • İslamiyet öncesinde Türklerde Edebiyat, Hükümdarlık ve Hukuk
  • Orta Asya’da Kurulan İlk Medeniyetler
  • İskitler
  • Asya Hun Devleti
  • Avrupa Hun Devleti
  • 1. Göktürk Devleti
  • 2. Göktürk Devleti
  • Uygurlar
  • Diğer Türk Devletleri
  • Türklerin Göç Nedenleri ve Kavimler Göçü
  • İslamiyet Öncesi Türklerin Özellikleri
  • Türklerde Dini İnanış
  • Türklerde Ordu ve Toplum Yapısı
  • İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Teşkilatı
  • Türk Adının Anlam ve Önemi
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • İlk Türk Devletlerinde Bilim, Spor ve Sanat
 • İlk Türk İslam Devletleri
  • Mısırda Kurulan Türk Devletleri
  • Yakın ve Uzak Doğuda Kurulan Devletler
  • Karahanlılar
  • Gazneliler
  • Büyük Selçuklu Devleti
  • İlk Türk-Arap İlişkileri
 • Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
  • Türk İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı
  • Merkezi Yönetim Devlet Görevlileri ve Merkezi Yönetim Divanları
  • Türk İslam Devletlerinde Ordu-Vergi Sistemi
  • Türk İslam Devletleri Mimari, Hükümdarlık, Toprak Sistemi
  • Türk İslam Devletlerinde Bilim
  • Türk İslam Düşünürleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi (Türkiye Tarihi)
  • Birinci Türk Beylikleri Dönemi ve Mimari Eserleri
  • II. Türk Beylikleri Dönemi
  • Türkiye Selçuklu Devleti
  • Yakın Doğu’da Kurulan Diğer Devletler
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Beylikten Devlete
  • Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri
  • Osman Bey Dönemi
  • Orhan Bey Dönemi
  • 1. Murat Dönemi
  • Yıldırım Bayezid Dönemi
  • Çelebi Mehmet Dönemi
  • 2. Murat Dönemi
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi  – Dünya Gücü Osmanlı
  • Fatih Sultan Mehmet Dönemi
  • II. Bayezid Dönemi
  • Yavuz Sultan Selim Dönemi
  • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
  • Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
  • İkinci Selim Dönemi
  • Üçüncü Murat Dönemi
 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
  • Duraklama Sebepleri
  • Duraklama Dönemi İsyanları
  • Duraklama Dönemi Islahatları
  • Osmanlı – İran İlişkileri
  • Osmanlı – Lehistan İlişkileri
  • Osmanlı – Venedik İlişkileri
  • Osmanlı – Rusya İlişkileri
  • Osmanlı – Avusturya İlişkileri
 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
  • III. Selim Dönemi Islahatları ve Nizam-ı Cedit Dönemi
  • I. Mahmut – III Mustafa – I Abdülhamit Dönemleri Islahatları
  • Lale Devri Islahatları
  • 18.yy. Osmanlı-Fransa İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-İran İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-Rus İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-Venedik İlişkileri
 • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
  • II. Mahmut Dönemi Islahatları
  • Mısır Sorunu
  • Ulusçuluk İsyanları
  • Abdülmecit Dönemi ve Islahatları
  • Tanzimat Dönemi Taşra Teşkilatı
  • Tanzimat Fermanı Merkez Teşkilatı Islahatlar
  • Abdülaziz Dönemi ve Islahatları
  • I.Meşrutiyet’in İlanı ve Kanun-i Esasi
  • Fikir Akımları
  • İkinci Abdülhamit Dönemi Islahatları
  • Kırım Savaşı
  • 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • Divan-ı Humayun
  • Osmanlı Devleti Nitelikleri
  • Osmanlı Devleti Ticaret Para Bankacılık
  • Osmanlı Devletinde Ordu, Taşra ve Toprak Yönetimi
  • Osmanlı Ekonomisi ve Vergi Sistemi
  • Osmanlı Yönetici Sınıfları ve Saray, Hükümdar ve Merkez Teşkilatı
  • Osmanlıda Veraset Sistemi
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • I. Dünya Savaşı Öncesinde Gelişmeler
  • I. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları
  • I. Dünya Savaşında Cepheler
  • Savaş Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
  • Trablusgarp Savaşı
  • Balkan Savaşları
  • Wilson İlkeleri
  • Sevr Barış Anlaşması
  • 2. Meşrutiyet ve 31 Mart Vakası
  • Savaşa Katılan Devletlerin Osmanlı Hakkındaki Düşünceleri
  • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
 • Mondros ve Sonrası
  • Mondros Ateşkes Antlaşması
  • Cemiyetler
  • Paris Barış Konferansı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Paris Barış Konferansında ve Türkiye
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
  • Amasya Genelgesi
  • Erzurum Kongresi
  • Sivas Kongresi
  • Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misakı Milli Kararları
  • Milli Mücadele Sırasındaki Yayınlar
  • Amasya Görüşmeleri
  • Mustafa Kemalin Samsuna Çıkması ve Havza Genelgesi
  • Cemiyetler – Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
  • Milli Mücadele Dönemini Anlatan Eserler
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
  • I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı Ve Sonuçları
  • Eskişehir Kütahya Savaşları
  • Sakarya Savaşı
  • Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Doğu ve Güney Cephesi
  • Gediz Muharebesi ve Düzenli Orduların Kurulması
 • Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları
  • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Kadınlara Verilen Siyasi Haklar ve 1924 Anayasası
  • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Atatürk İlkeleri
  • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Cumhuriyet Halk Fırkası
  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları
  • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Güzel Sanatlar ve Spordaki İnkılaplar
  • Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
  • İlelebet Cumhuriyet
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
  • Bolşevik İhtilali
  • SSCB’ye Kadar Orta Asya’daki Türkler
  • SSCB Döneminde Türk Toplulukları
  • Ortadoğu’da Mandater Yönetimlerin Kurulması
  • 1929 Dünya Ekonomik Krizi
  • Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç Japonya
  • İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde İdeolojiler
  • İki Savaş Arası Dönemde Dünya
 • Küreselleşen Dünya
  • Küresel Sorunlar
  • SSCB’nin Ardından Yeni Dünya Düzeni
  • Almanya’nın Bölünmesi ve Berlin Buhranı
  • Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlığını Kazanması
  • Avrupa Birliği – Türkiye ve AB İlişkileri
  • Balkanlar – Türk Ordusu ve Dünya Barışı
  • Körfez Savaşları
  • Yugoslavya’nın Dağılması – Bosna Hersek ve Arnavutluğun Demokratikleşme Süreci
  • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
  • Bilime Hizmet Eden Dört Türk Bilim İnsanı
  • Avrupa Birliği’nin Genişlemesi ve Türkiye
  • Filistin Merkezli Orta Doğu Politikaları
  • Türkiye’deki Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Takriri Sükun Kanunu
  • Dış Politikanın Temel İlkeleri
  • Lozan Barış Konferansı ve Görüşülen Konular
  • Musul Sorunu
  • Razgrad ve Bozkurt Lotus Olayları
  • Milletler Cemiyetine Giriş ve Osmanlı Borçlar Sorunu
  • Milletler Cemiyetinde Görüşülen Konular
  • Milletler Cemiyeti ve Balkan Antantı
  • Sadabat Paktı
  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  • Türkiye – Yunanistan İlişkileri
  • Türkiye – Fransa ilişkileri
  • Misakımilli’nin Son Zaferi Hatay
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye
  • II. Dünya Savaşı Sebepleri
  • II. Dünya Savaşına Kadar Japonya, İtalya ve Almanya
  • Avrupa Cephesi, Kuzey Afrika Cephesi ve Asya Pasifik Cephesi
  • 2. Dünya Savaşının Sona Ermesi
  • Savaş Sırasında ve Sonrasında Konferanslar
  • 2. Dünya Savaşının Sonuçları
  • II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye ve Katıldığı Konferanslar
  • Savaş Sırasında Türkiye’nin Aldığı Önlemler
  • İki Savaş Arası Dönemde Barışı Koruma Çabaları
 • Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi
  • Yumuşama Dönemi – Küba Buhranı
  • Bağlantısızlık Hareketi
  • Nükleer Silahları Sınırlandırma Çabaları
  • Helsinki Nihai Senedi
  • 1973 Petrol Krizi – İran Irak Savaşı
  • Blokların Kuruluşu ve Doğu Bloğu Gelişmeleri
  • Batı Bloğu Kuruluşu ve Gelişmeleri
  • Paylaşılamayan Ortadoğu Arap İsrail Savaşları
  • Uzakdoğuda Çatışmalar
  • Güneydoğu Asya’da Gelişmeler
  • NATO ve Avrupa Birliği
  • Birleşmiş Milletler Temel Organları ve Yardımcı Kuruluşlar
  • Balkan Paktı ve Bağdat Paktı’nın Kurulması
  • Türkiye’nin NATO ve Avrupa Konseyine Girişi
  • Doğu Bloğunda Sarsıntılar
  • Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Dünya
 • Mustafa Kemal’in Hayatı
  • Batıya Erken Açılan Kent Selanik
  • Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Dönemi
  • Dört Şehir ve Mustafa Kemal
  • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazar ve Düşünürler
  • Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
  • Atatürk’ün Vefatı

KPSS Lisans Konuları PDF

Ayrıca bu makaleden tüm 2025 KPSS Lisans Konularını PDF olarak indirebilirsin;

Lisans KPSS Konuları PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu