KPSS

2025 KPSS Lisans Konuları Soru Dağılımları +PDF

KPSS 2025 Lisans Konuları ÖSYM güncel olarak yayınlandı! 2025 Lisans KPSS Konuları ve Lisans KPSS Soru Dağılımını buradan öğrenebilirsiniz.

Lisans KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) Konularını, Lisans KPSS Konulara göre soru dağılımı ve burada yer alan her şeyi video olarak izleyebilirsin. 🙂

YouTube video

2025 KPSS Önlisans Konuları İçin Tıklayın

2025 Lisans KPSS Konuları | ÖSYM Güncel

2025 Lisans KPSS Genel Yetenek Konuları

2025 Lisans KPSS Türkçe Konuları

Lisans KPSS Türkçe Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Lisans KPSS Türkçe konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/kpss-lisans-turkce-konulari/ tıklayınız.
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam, Anlatım ve Yapı
 • Sözcükte Yapı / Ekler
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller ve Ek-Fiil Fiilimsi
 • Cümlenin Ögeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

2025 Lisans KPSS Matematik Konuları

Lisans KPSS Matematik Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Lisans KPSS Matematik konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/kpss-lisans-matematik-konulari/ tıklayınız.
 • Temel Kavramlar
 • Basamak Kavramı
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık

2025 Lisans KPSS Geometri Konuları

Lisans KPSS Geometri Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Lisans KPSS Geometri konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/kpss-lisans-geometri-konulari/ tıklayınız.
 • Temel Geometrik Kavramlar
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgenler
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri

2025 Lisans KPSS Genel Kültür Konuları

2025 Lisans KPSS Tarih Konuları

Lisans KPSS Tarih Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Lisans KPSS Tarih konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/kpss-lisans-tarih-konulari/ tıklayınız.
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi (Türkiye Tarihi)
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi  – Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Mondros ve Sonrası
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • Küreselleşen Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye
 • Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi
 • Mustafa Kemal’in Hayatı

2025 Lisans KPSS Coğrafya Konuları

Lisans KPSS Coğrafya Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Lisans KPSS Coğrafya konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/kpss-lisans-cografya-konulari/ tıklayınız.
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Su, Toprak ve Bitki Varlığı
 • Türkiye’de Çevre Sorunları ve Doğal Afetler
 • Türkiye’nin Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

2025 Lisans KPSS Vatandaşlık Konuları

Lisans KPSS Vatandaşlık Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Lisans KPSS Vatandaşlık konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.com/kpss-lisans-vatandaslik-konulari/ tıklayınız.
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Anayasa Hukukuna Giriş
  • Hükümet Sistemleri
 • Anayasa Tarihi
  • 1982 Anayasasının Genel Esasları
 • Cumhuriyet ve Cumhuriyetin Nitelikleri
  • Seçim İlkeleri ve Siyasi Partiler
 • Temel Hak ve Ödevler
 • Yasama
  • TBMM Seçimleri
  • Milletvekilliği Seçimleri
  • TBMM İç Yapısı
  • TBMM Çalışma Düzeni
  • TBMM Görev ve Yetkileri
  • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • Yürütme
  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanının Görev Yetkileri
  • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  • Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri
  • Yürütme/GKB ve OHÂL
 • Yargı
  • Türk Yargı Sistemi
  • Anayasa Mahkemesi
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu
  • İdare Hukuku

2025 Lisans KPSS Güncel Bilgiler Konuları

 • Türkiye ve Dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular:
  • Ulusal Kuruluşlar,
  • Avrupa Birliği ve Türkiye İle İlgili Adımları,
  • Türkiye’nin Üyesi Olduğu Kuruluşlar,
  • Birleşmiş Milletler,
  • Türkiye de Yıl İçinde Yaşanan Olaylar

Konu Bağlantıları (Liste)

2025 Lisans KPSS Konulara Göre Soru Dağılımı

Lisans KPSS Soru Dağılımını, Hemen şu aşağıdaki videoları izleyerek öğrenebilirsiniz..

YouTube video

Lisans KPSS Nedir?

 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları,
KPSS Lisans Konuları

Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personellerin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavın adıdır. KPSS LİSANS sınavına sadece 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim programlarını bitirenler başvuruda bulunabilirler. 

KPSS Lisans Sınavına Kimler Girebilir?

 • Yalnızca 4 ve üzeri yükseksek öğretim programlarını bitirenler başvuru yapabilir.

KPSS Lisans sınavında Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden soru gelmektedir. KPSS Lisans testlerinde 120 soru sorulmaktadır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise toplam 130 dakikadır. Sınav, Genel Yetenek (Sözel Mantık, Sayısal Mantık) Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık) derslerinden oluşmaktadır.

KPSS Lisans Soru Sayısı;

Genel Yetenek Testi; Toplam 60 Soru Türkçe: 30 Matematik: 30 Genel Kültür Testi; Toplam 60 Soru Tarih: 25 Coğrafya: 18 Vatandaşlık: 9 Güncel Bilgiler: 6 KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) de Genel Kültür(Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Olaylar) ve Genel Yetenek(Sayısal Bölüm, Sözel Bölüm) olmak üzere toplam 120 soru çıkmaktadır.

Lisans KPSS Konuları PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu