YKS 2025

2025 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı + PDF

2025 TYT Tarih Konuları MEB Müfredatı güncel olarak bu makalemizde paylaşılmıştır. Bu sayfadan ÖSYM güncel YKS(TYT) Tarih Konu ve Soru Dağılımını öğrenebilir, konuları pdf formatında indirebilirsiniz.

Ayrıca bu sayfadan TYT Tarih konu ve soru çözüm ilerlemenizi takip edebileceğiniz TYT Tarih konu takip çizelgesini de indirebilirsiniz. Dilerseniz sözel, sayısal, eşit ağırlık ve sadece TYT çalışmalarınız için tüm derslerin toplu bir şekilde bulunduğu konu takip çizelgesini de indirebilirsiniz.

Tüm Derslerin 2025 YKS(TYT-AYT) Konuları İçin Tıklayın

Okumayı sevmiyorsan, seni böyle alalım 🙂 konuları ve TYT Tarih testi hakkında bazı bilmen gerekenleri aşağıdaki videolardan öğrenebilirsin. 🙂

YouTube video

 TYT Tarih Konuları ve TYT Tarih Soru Dağılımı
TYT Tarih Konuları

2025 TYT Tarih Konuları | ÖSYM Güncel

❃ Tarih Konu Dağılımları – TYT Tarih Konu Başlıkları

Buradaki konular sadece ana başlıkları ile sınırlı tutulmuştur. Bu ana konuların, alt konuları için içeriği okumaya devam edin.
 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Orta Çağda Avrupa
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Yeni Çağ’da Avrupa
 • Arayış Yılları(17.yy)
 • 18. YY Değişim ve Diplomasi
 • Yakın Çağda Avrupa
 • En Uzun Yüzyıl
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • 1881’den 19191’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürk İlke ve İnkilapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

TYT diğer derslerin konuları için tıklayınız.

 TYT Tarih Konu Listesi
2025 TYT Tarih Konu Listesi
 TYT Tarih Konu Dağılımı
2025 TYT Tarih Konu Dağılımı
 • TYT Tarih soru dağılımı ve örnek soru tipleri için aşağıdaki videoyu mutlaka izleyiniz.

2025 TYT Tarih Konulara Göre Soru Dağılımı

TYT Tarih soru dağılımı şu şekilde;

KonularSoru Sayısı (Yaklaşık)
1Tarih Bilimine Giriş1
2İslam Öncesi Türk Tarihi1
3İslam Tarihi1
4Türk-İslam Tarihi1
5Osmanlı Devl. Kuruluşu0-1
6Osmanlı Devl. Yükselme Dön.1
7Yeniçağ’da Avrupa0-1
819. yy’da Osmanlı Devl.1
9Osmanlı Kültür ve Medeniyeti0-1
1020. yy’da Osmanlı Devleti0-1
111. Dünya Savaşı0-1
12Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık0-1
13Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler0-1
141. TBMM Dönemi0-1
15Kurtuluş Savaşı0-1
162. TBMM Dönemi0-1
17Atatürk ilke Ve İnkılapları2
18Dış Politika1
19Milli Güvenlik Bilgisi0-1
Aşağıda TYT Tarih konularının ayrıntılı bir şekilde listesi verilmiştir

TYT Tarih Alt Konu Başlıkları (Ayrıntılı)

 • Tarih Bilimine Giriş
  • İnsanlığın Hafızası Tarih
  • Tarih Biliminin Konusu ve Yöntemi
  • Tarih Biliminin Kaynakları
  • Tarihçi ve Yardımcı Bilimler
  • Neden Tarih
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
  • Tarih Çağları
  • İlk Çağ Uygarlıkları
 • İlk Türk Devletleri
  • 1. Göktürk Devleti
  • 2. Göktürk Devleti
  • Avrupa Hun Devleti
  • Diğer Türk Devletleri
  • Asya Hun Devleti
  • İskitler
  • Türklerin Göç Nedenleri ve Kavimler Göçü
  • Uygurlar
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
  • Hz.Muhammed Dönemi
  • Dört halife dönemi
  • Emevi Abbasi ve Endülüs Emevileri
  • İslam Kültür ve Medeniyeti
 • Türk-İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti
  • Gazneliler
  • İlk Türk-Arap İlişkileri
  • Karahanlılar
  • Mısırda Kurulan Türk Devletleri
 • Orta Çağda Avrupa
  • Feodalite
  • Haçlı Seferleri
  • İngiltere’de Demokrasi Hareketleri
 • Türkiye Tarihi
  • 1. Türk Beylikleri Dönemi ve Mimari Eserleri
  • 2. Türk Beylikleri Dönemi
  • Türkiye Selçuklu Devleti
 • Beylikten Devlete
  • Çelebi Mehmet Dönemi
  • I. Murat Dönemi
  • II. Murat Dönemi
  • Orhan Bey Dönemi
  • Osman Bey Dönemi
  • Osmanlının Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri
  • Yıldırım Bayezid Dönemi
 • Dünya Gücü Osmanlı
  • Fatih Sultan Mehmet Dönemi
  • II. Bayezid Dönemi
  • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
  • Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
  • Yavuz Sultan Selim Dönemi
  • II. Selim Dönemi
  • III. Murat Dönemi
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • Divan-ı Humayun
  • Osmanlı Devleti Nitelikleri
  • Osmanlı Devleti Ticaret Para Bankacılık
  • Osmanlı Devletinde Ordu, Taşra ve Toprak Yönetimi
  • Osmanlı Ekonomisi ve Vergi Sistemi
  • Osmanlı Yönetici Sınıfları ve Saray, Hükümdar ve Merkez Teşkilatı
  • Osmanlıda Veraset Sistemi
 • Yeni Çağ’da Avrupa
  • Coğrafi Keşifler
  • Reform ve Otuz Yıl Savaşları
 • Arayış Yılları(17.yy)
  • Duraklama Dönemi İsyanları
  • Duraklama Dönemi Islahatları
  • Duraklama Sebepleri
 • 18. YY Değişim ve Diplomasi
  • I. Mahmut – III Mustafa – I Abdulhamit – III. Selim Dönemleri – Lale Devri Islahatları ve
  • 18.yy. Osmanlı-Fransa İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-İran İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-Rus İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-Venedik İlişkileri
 • Yakın Çağda Avrupa
  • Yakın çağ Avrupa’sındaki Gelişmeler
 • En Uzun Yüzyıl
  • II. Meşrutiyet ve Mart Vakası
  • Abdülaziz – Abdülmecit – II. Mahmut Dönemi ve Islahatları
  • Kırım Savaşı
  • I.Meşrutiyet’in İlanı ve Kanun-i Esasi
  • Mısır Sorunu
  • Tanzimat Dönemi Taşra Teşkilatı ve Islahatlar
  • Ulusçuluk İsyanları
  • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
  • 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı ( Harbi)
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Balkan Savaşları
  • Çeşitli Fikir Akımları, I. Dünya Savaşı Öncesinde Gelişmeler ve Wilson İlkeleri
  • I. Dünya Savaşı Sebep-Sonuçları ve I. Dünya Savaşında Cepheler
  • Paris Barış Konferansı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Savaş Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
  • Trablusgarp Savaşı
  • Paris Barış Konferansı ve Türkiye
  • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
 • 1881’den 19191’a Mustafa Kemal
  • Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Dönemi
  • Dört Şehir ve Mustafa Kemal
  • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazar ve Düşünürler
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
  • Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler
  • Amasya Genelgesi, Görüşmeler ve Kongreler ve Çeşitli Yayınlar
  • Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misakı Milli Kararları
  • I. TBMM Dönemi ve Sevr Anlaşması
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
  • Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Eskişehir Kütahya Savaşları
  • I. İnönü ve II. İnönü Savaşı Ve Sonuçları
  • Lozan Barış Konferansı ve Görüşülen Konular
  • Sakarya Savaşı
  • Doğu Cephesi
  • Güney Cephesi
  • Gediz Muharebesi ve Düzenli Orduların Kurulması
 • Türk İnkılabı
  • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Cumhuriyet Halk Fırkası
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
  • Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları
  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Atatürk İlke ve İnkilapları
  • Atatürk İlkeleri
  • Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Türk Medeni Kanunu ve Diğer Kanunlar
  • Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Güzel Sanatlar ve Spordaki İnkılaplar
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Milletler Cemiyeti ve Balkan Antantı
  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  • Musul Sorunu ve Irak Sınırı
  • Nüfus Mübadelesi Sorunu
TYT Tarih testi hakkında bazı önemli bilgileri, TYT Tarih örnek soruları ve hızlı konu tekrarı için aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

YouTube video

Mutlaka Göz Atın:  Güncel AYT Testi Konuları

TYT Tarih Konu Takip Çizelgesi

Sizlere özel hazırladığımız, TYT Tarih Konu Takip Çizelgesi ile konularınızı takip edeceksiniz. Bitirdiğiniz konuları işaretleyip, bitirdiğiniz konuya dair çözdüğünüz soruları çizelgede işaretleyeceksiniz. Yaptığınız konu tekrarlarını takip edebileceksiniz. Bu sizin için bir kolaylık ve program devamlılığı sağlayacak. Hemen kullanmaya başlamak için aşağıdaki butondan TYT Tarih Konu Takip Çizelgesini pdf olarak indirin.

TYT Tarih Konu Takip Çizelgesini İndirmek İçin Tıklayın

Tüm Derslerin Bulunduğu Çizelge İçin Tıklayın(SÖZEL)

TYT Tarih Çalışma Programı

TYT Tarih Çalışma Programı(SÖZEL) İçin Tıklayın

TYT Sözel Çalışma Programı İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR? Sözel Bölümlerin Taban Puanları

2 Yorum

  1. Merhaba, bu liste 2020 yılına göre güncel olarak paylaşılmıştır. Yani 2020 yılı için günceldir. Güvenle kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu